Blog thiết kế web

Xu hướng thị trường bán lẻ năm 2014

Bài viết này sẽ giới thiệu các xu hướng và dự báo về bán lẻ với một số nhận định ​​quan trọng tổng hợp bởi Retail Touch Points từ những dự báo của các chuyên gia về xu hướng công nghệ bán lẻ 2014.