Bảng giá hosting

Lựa chọn gói gói hosting ( lưu trữ website ) phù hợp với nhu cầu của bạn

do-Free0 k

Dùng thử
 • 50MB Disk Space
 • 5GB Monthly Bandwidth
 • 0 Email Accounts
 • 0 subdomains

do-Gold99 K

Dùng thử
 • 100MB Disk Space
 • 20GB Monthly Bandwidth
 • 2 Email Accounts
 • 10 subdomains

do-Diamon199 k

Dùng thử
 • 500MB Disk Space
 • 35GB Monthly Bandwidth
 • 10 Email Accounts
 • Unlimited subdomains

doweb.vn +2.999k

Dùng thử
 • 5GB Disk Space
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited subdomains

do-Free0 k

Dùng thử
 • 50MB Disk Space
 • 5GB Monthly Bandwidth
 • 0 Email Accounts
 • 0 subdomains

do-Gold99 K

Dùng thử
 • 100MB Disk Space
 • 20GB Monthly Bandwidth
 • 2 Email Accounts
 • 10 subdomains

do-Diamon199 k

Dùng thử
 • 500MB Disk Space
 • 35GB Monthly Bandwidth
 • 10 Email Accounts
 • Unlimited subdomains

doweb.vn +2.999k

Dùng thử
 • 5GB Disk Space
 • Unlimited Monthly Bandwidth
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited subdomains