Bảng giá tên miền

Thông báo

Tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư.
Riêng tên miền .name.vn chỉ dành cho tên riêng cho tên cá nhân, chính phủ.

Đối với tên miền quốc tế sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://thongbaotenmien.vn/ theo nghị định bên dưới:

* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
* Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009


Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm
.com | .net Miễn phí 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.org | .info | .link Miễn phí 258.000 VNĐ 258.000 VNĐ
.us | .biz | .pw Miễn phí 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
.co.uk | .eu | .name             Miễn phí 265.000 VNĐ 265.000 VNĐ
.bz | .ws | .tv Miễn phí 666.000 VNĐ 666.000 VNĐ

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.edu.vn | .pro.vn | .info.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ